Spør om pris

Priser (eks. MVA)

Bokføringspliktige
Basic fee for the batch 0-20 dokumenter min. 350 PLN
Basic fee for the batch 21-50 dokumenter min. 500 PLN
Basic fee for the batch 51 og mer dokumenter The price is being set individually
Regnskapspliktige
Basic fee for the batch 0-15 dokumenter min. 700 PLN
Basic fee for the batch 16-50 dokumenter min. 1000 PLN
Basic fee for the batch 51 og mer dokumenter The price is being set individually
Lønn
Lønn og personal for ett ansatt 50 PLN
Arbeidskotnrakt og andre dokumenter 30 PLN
Price
Priser for andre tjenester er spesifisert etter individuell avtale. Get a quote

Alle tjenester er utført innen vår arbeidstid.
Alle tjenester er utført i løpet av 5 arbeidsdager.
BaGruppen