FORMULARZ: Opis firmy do wyceny usług księgowych
Firma prowadzi:
A) podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKiR)
B) księgi rachunkowe

DANE KONTAKTOWE
Imię

Nazwisko

E-mail

Telefon
BaGruppen