Oferta

Obsługa podatkowa

Pomożemy Ci w:
- wyborze odpowiedniej formy opodatkowania,
- prowadzeniu niezbędnej dokumentacji związanej z zobowiązaniami podatkowymi,
- sporządzaniu niezbędnych deklaracji podatkowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pomożemy Ci w:
- opracowywaniu zakładowego planu kont i polityki rachunkowej,
- sporządzaniu rachunków wyników i bilansów,
- sporządzaniu raportów w obszarze finansowo-księgowym,
- sporządzaniu deklaracji podatkowych,
- obliczaniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
- prowadzeniu ewidencji do rozliczenia podatku VAT.

Prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Pomożemy Ci w prowadzeniu:
- Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami,
- ewidencji wyposażenia,
- ewidencji środków trwałych,
- ewidencji środków niematerialnych i prawnych,
- zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Obsługa kadrowo-płacowa

Pomożemy Ci w:
- kompleksowym prowadzeniu akt osobowych pracowników,
- przygotowywaniu umów i wypowiedzeń dla pracowników,
- sporządzaniu świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i innych dokumentów dla pracowników,
- kontrolowaniu opłat do ZUS,
- prowadzeniu kontroli nad czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi, chorobowymi i macierzyńskimi,
- dopilnowaniu terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
- sporządzaniu listy płac oraz składek ZUS i podatki,
- sporządzaniu i wysyłaniu odpowiednich dokumentów do ZUS,
- sporządzaniu odpowiednich deklaracji PIT.
BaGruppen