Polityka prywatności
Postanowienia Ogólne
1. Użytkownik portalu zapoznał sie z Polityką Prywatności i zaakceptował jej treść w przypadku nabycia lub skorzystania z usług świadczonych przez BA Gruppen.
2. BA Gruppenzastrzega sobie prawo do zmiany treści w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą jednak naruszyć głównej zasady, która mówi o tym, że BA Gruppen nie prowadzi sprzedaży ani nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów należących do BA Gruppen.
3. Osoby korzystające z witryny internetowej BA Gruppen, użytkownicy oraz klienci, są zobowiązani do przestrzegania Polityki Prywatności, która znajduje się na stronie bagrupp.com

Dane Personalne
4. Użytkownik podczas korzystania z serwisów należących do BA Gruppen może zostać poproszony o podanie wybranych danych osobowych, na przykład za pomocą formularza kontaktowego.
5. Dane personalne, o których mowa w punkcie czwartym, to w szczególności imię użytkownika oraz jego adres email.
6. W przypadku wypełniania formularzy dotyczących konkretnych zamówień użytkownik zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych.
7. Dane personalne, o których mowa w punktach 4-6 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej
i świadczenia oferowanych usług. Brak podania wymaganych danych, uniemożliwi wykonanie zamówionych usług.
8. Administratorem danych osobowych jest:
BA Gruppen sp. z o.o. ul Turkusowa 24/a1, REGON: 364853700.
9. Wszystkie dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamawianie usług
10. W celu zamówienia usługi oferowanej przez BA Gruppen za pośrednictwem witryny internetowej bagrupp.com należy podać we wskazanym polu dane kontaktowe, które są niezbędne do realizacji wybranej usługi.
11. Przekazane przez użytkownika dane będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówionej usługi, z zastrzeżeniem punktu 12.

Nieoczekiwane wiadomości
12. Ba Gruppenzastrzega sobie prawo do okazjonalnego wysyłania wiadomości osobom, które wyraziły zgodę na Politykę Prywatności
i których dane posiada.