Ми пропонуємо

Податкова підтримка

Ми допоможемо Вам у:
- виборі системи оподаткування
- веденні необхідної документації пов’язаної з податковими зобов’язаннями
- оформленні податкової декларації

Ведення бухгалтерських книг

Ми допоможемо Вам у:
- розробці плану рахунків і облікової політики
- складанні рахунків результатів і балансів
- складанні звітів у фінансово-бухгалтерській сфері
- складанні податкових декларацій
- розрахунку розміру авансових платежів з податку на прибуток
- веденні обліку для розрахунку податку ПДВ

Ведення податкової Книги Доходів і Витрат

Ми допоможемо Вам у веденні:
- податкової Книги Доходів і Витрат відповідно до діючих правил
- обліку обладнання
- обліку основних засобів
- обліку нематеріальних активів
- заявок та розрахунків з соціального страхування

Кадрова підтримка

Ми допоможемо Вам у:
- комплексному веденні особових справ співробітників
- підготовці договорів про прийняття та звільнення для працівників
- оформленні дозволів на роботу, довідок з місця роботи та інших документів для працівників
- контролюванні оплат до Закладу Соціального Страхування
- веденні контролю над часом роботи, відпустками, лікарняними, декретними
- дотриманні термінів проходження медичних оглядів і навчання з техніки безпеки
- складанні списків заробітної плати та внесків до Закладу Соціального Страхування і податки
- складанні та надсиланні відповідних документів до Закладу Соціального Страхування
- складанні відповідних декларацій ПДФО