Spør om pris

Tjenester

Skatt

Vi kan hjelpe deg å:
- velge beste selskapsform
- forberede dokumenter for offentlige myndigheter
- forberede alle typer av skatteoppgjør

Regnskap for regnskapspliktige (polske aksjeselskap osv.)

Vi kan hjelpe deg å:
- etablere selskap i Polen
- forberede resultatrapport, balanserapport og andre nødvendige regnskapsdokumenter
- forberede årsoppgjør og skatteopgjør
- beregne forskuddsskatt
- beregne moms og råde om beste avregningsstrategi

Regnskap for bokføringspliktige (polske enkeltpersonforetak osv.)

Vi kan hjelpe deg å:
- beholde hovedbok etter polske regler
- dokumentere vedlikehold og varelager
- dokumentere og avskrive driftsmidler
- beregne trygdeavgifter og andre offentlige avgifter

Lønn

Vi kan hjelpe deg å:
- beholde register av ansatte
- forbedre arbeidskontrakter og sluttattester for ansatte
- beregne betalinger av forskjellige trygdeavgifter
- kontrollere arbeidstid, feriedager og sykemeldinger av dine ansatte
- sjekke ut og forbedre HMS regler i ditt selskap
- beregne lønn
- ta kontakt med polske NAV hvis det er nødvendig
- forberede Selvangivelse for dine ansatte og deg

Internasjonal outsourcing

Vi kan hjelpe deg å:
- datainngang for alle typer av online regnskapsprogramvare
- utarbeidelse av skreddersydde økonomiske og skattemessige rapporter
- utføring av enkle oppgaver på vegne av Kunden
- forvaltning av dokumentasjon for rapporteringsformål (f.eks. I Visma, QuickBooks, Xero eller andre)
- outsourcing av tilpassede virksomhetsprosesser (BPO)
- regnskapstjenester til Kundens Kunder